Over Zilvervogel

Organisatie

De aansturing van Zilvervogel gebeurt door de Raad van Bestuur. Voor het uitwerken en voorbereiden van beslissingen op de Raad van Bestuur wordt gewerkt met focusgroepen. Hierin zetelen zowel leden van de Raad van Bestuur als leden van het directiecomité. Focusgroepen komen samen rond thema’s zoals zorg, personeel, infrastructuur, financiën, aankoopbeleid, hoteldiensten. 

In elke vestiging van Zilvervogel wordt o.l.v. de directeur van het woonzorgcentrum samengekomen in een kernteam. Het kernteam bestaat uit de teamcoaches (hoofdverpleegkundigen), de sociale dienst en de kwaliteitscoördinator. Het kernteam ondersteunt de dagelijkse werking.

Zilvervogel wordt geleid door het directiecomité: