Over Zilvervogel

Organisatie

De aansturing van Zilvervogel gebeurt door de Raad van Bestuur. Voor het uitwerken en voorbereiden van beslissingen op de Raad van Bestuur wordt gewerkt met focusgroepen. Elke focusgroep is samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur. Focusgroepen komen samen rond thema’s zoals zorg, personeel, infrastructuur, financiën, aankoopbeleid, hoteldiensten. 

In elke vestiging van Zilvervogel wordt o.l.v. de campusdirecteur van het woonzorgcentrum samengekomen in een kernteam. Het kernteam bestaat uit de teamcoaches (hoofdverpleegkundigen), de sociale dienst en de kwaliteitscoördinator. Het kernteam ondersteunt de dagelijkse werking.

Zilvervogel wordt geleid door een algemeen directeur: Silvie Vanhoutteghem. Silvie geeft de visie en missie van Zilvervogel samen vorm met de drie campusdirecteurs. Het directiecomité bestaat uit: