Over Zilvervogel

Organisatie

De aansturing van Zilvervogel gebeurt door het bestuursorgaan. Voor het uitwerken en voorbereiden van beslissingen op het bestuursorgaan wordt gewerkt met focusgroepen. Elke focusgroep (bv. personeel) is samengesteld uit een aantal leden van het bestuursorgaan en de algemeen directeur. 

In elke vestiging van Zilvervogel wordt o.l.v. de campusdirecteur van het woonzorgcentrum samen gekomen in een kernteam. Het kernteam bestaat uit de teamcoaches, de sociale dienst en de kwaliteitscoördinator. Het kernteam ondersteunt de dagelijkse werking. 

In elke vestiging van Zilvervogel wordt o.l.v. de campusdirecteur van het woonzorgcentrum samengekomen in een kernteam. Het kernteam bestaat uit de teamcoaches (hoofdverpleegkundigen), de sociale dienst en de kwaliteitscoördinator. Het kernteam ondersteunt de dagelijkse werking.

Zilvervogel wordt geleid door een algemeen directeur: Silvie Vanhoutteghem. Silvie geeft de visie en missie van Zilvervogel samen vorm met de drie campusdirecteurs. Het directiecomité bestaat uit: