Over Zilvervogel

Ethisch beleid

Binnen Zilvervogel werkten de medewerkers van de drie vestigingen samen een overkoepeld ethische visie uit. Deze visie vertaalt zich in dagdagelijkse handelingen van elke medewerker en wordt stapsgewijs ingevoerd. 

Zilvervogel wil zorg bieden met een stevige filosofische grondslag. De wijze waarop omschrijven we als het goede leven. Bij ons staat de relatie tussen mensen centraal: de band tussen de bewoner en zijn familie, tussen de bewoner en de medewerker en tussen de bewoners onderling:

  • Een bewoner komt niet alleen. 
    Hij of zij heeft al een groot stuk van zijn levensverhaal geschreven, waarin allerlei personages, relaties en gebeurtenissen een rol spelen. Wij willen daar een nieuw hoofdstuk aan toevoegen, in overleg met het hoofdpersonage en met aandacht voor de kleine en grote zorgvragen. De bewoner mag bij ons in een huiselijke sfeer zijn vele relaties beleven, onderhouden en vernieuwen. Op die manier ontwikkelt het verhaal zich verder.
  • Ook onze medewerkers komen niet alleen. 
    Hun tewerkstelling maakt deel uit van hun eigen levensverhaal. Zij brengen hun eigen relaties en gebeurtenissen met zich mee, die een meerwaarde kunnen betekenen voor de professionele zorg waarmee ze de bewoners omringen. Goede zorg betekent immers dat bewoners en medewerkers elkaar niet alleen professioneel, maar ook als mens ontmoeten.
  • In ons huis is niemand alleen. 
    Het is een open en naar de buitenwereld gerichte ontmoetingsplaats waar bewoners, medewerkers, familie, vrijwilligers, buurtbewoners, bestuurders en vele anderen elkaar ontmoeten. Het is een plaats waar al hun verhalen elkaar raken, zich met elkaar verstrengelen en zo een nieuw, gedeeld verhaal vormen - óns verhaal! Samen schrijven we een meeslepend boek waarin het sociale, het huiselijke, openheid, empathie en wederzijds respect van elke pagina spatten. Een boek waarvan de titel in kapitalen wordt geschreven: HET GOEDE LEVEN.

De uitwerking van het ethisch beleid in Zilvervogel wordt gerealiseerd door een werkgroep o.l.v. ethicus Linus Vanlaere en Jan Labbe.