Over Zilvervogel

Kwaliteitsbeleid

Dagelijks staan onze medewerkers in om kwaliteitsvolle zorg te garanderen bij onze bewoners. Sinds april 2018 maken we binnen Zilvervogel gebruik van PREZO Woonzorg om deze kwaliteit bij te sturen en te verfijnen. PREZO woonzorg is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor woonzorgcentra waarbij 60 thema’s besproken worden op een overleg (een zelfevaluatie) met bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers … . 

PREZO Woonzorg wordt gestuurd vanuit de vzw Zilvervogel, waarbij elke zelfevaluatie per huis (Woumen, Rekkem, Reninge) plaatsvindt in dezelfde maand. Naast sterktes en werkpunten per huis, biedt de overkoepelende werking de mogelijkheid om onder de huizen goede werkingen en documenten uit te wisselen, maar ook overkoepelend werkpunten aan te pakken.

Aanvullend op PREZO voert Zilvervogel in het najaar 2019 een tevredenheidsmeting uit bij alle bewoners in de drie huizen. Elke bewoner krijgt een reeks vragen voorgeschoteld. We horen graag hoe bewoners hun verblijf ervaren: wat vinden ze sterke punten? Waar zijn onze werkpunten? De mening van de bewoners wordt op die manier nog sterker ingebracht in PREZO.

De resultaten van PREZO Woonzorg en de tevredenheidsmeting bij de bewoners worden gecommuniceerd aan familie en bewoners via de gebruikersraden, via verslag op de infoborden en het bewonerskrantje. 

Binnen Zilvervogel worden naast een aantal ondersteunende diensten (zoals technische dienst, boekhouding en personeelsadministratie) een gezamenlijk beleid uitgewerkt voor alle vestigingen. Bij de uitwerking van deze beleidskaders krijgt elke vestiging de ruimte om eigen accenten te leggen.