Over Zilvervogel

Samenwerkingen

Om de nodige zorg en begeleiding te kunnen aanbieden én om de bewoners kansen te geven om de vleugels uit te slaan werkt Zilvervogel samen met verschillende organisaties:

Zorgnet-Icuro

Zilvervogel is lid van Zorgnet-Icuro vzw, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg aanbieden. Zorgnet-Icuro is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. 

Zorgnet-Icuro speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. Meer info vindt u op www.zorgneticuro.be.

Lokale besturen: Menen, Diksmuide en Lo-Reninge

Vanuit de drie vestigingen worden samenwerking opgezet met het lokaal bestuur. Enkele voorbeelden

  • Zilvervogel Woumen deelt de parking met het nieuw ontmoetingscentrum gerealiseerd door stad Diksmuide. De nabijheid van elkaar zorgt dat er diverse initiatieven en samenwerkingen ontstaan. 
  • Zilvervogel Reninge staat in voor de 24u zorgpermanentie in de serviceflats van stad Lo-Reninge. 
  • Zilvervogel Rekkem werkt ruim 10 jaar samen met IVA Zorg Menen voor de realisatie en uitbouw van het lokaal dienstencentrum Dorpshuis in Rekkem.
Lagere scholen, verenigingen actief in het dorp, …

Per vestiging worden intensieve lokale samenwerkingen opgezet met o.a. de kleuter- en lagere scholen, de verenigingen actief in het dorp, de plaatselijke huisartsen en thuisverpleegkundigen, … 

Actoren actief in de zorgsector

Elke vestiging is verbonden met ziekenhuizen, psychiatrische centra, palliatieve netwerken, zelfstandigen (logopedisten, audiologen), … Via deze samenwerkingen wisselen we informatie en kennis uit en kunnen we beroep doen op hun expertise bij zeer specifieke situaties (bv. nieuwe ontwikkelingen op vlak van wondzorg). Elke vestiging is ook actief in de betrokken eerstelijnszone.

Ons hart klopt voor u!

Onze woonzorgcentra dragen het label “Ons hart klopt voor u”. We onderschrijven hiermee zes engagementen waarbij mens en zorg centraal staan:

  • Hier krijgt u persoonlijke zorg: afgestemd op uw noden, want ons hart… klopt voor u
  • Hier vindt u een hartelijke thuis: we creëren een veilige, warme en vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een nieuwe thuis
  • Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen: zij geven echt om u en om elkaar
  • Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog: zowel met u als met uw naasten
  • Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal: we gaan er steeds respectvol en verantwoordelijk mee om
  • Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg én onze medewerkers: dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap

We gaan samen met al onze medewerkers voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. Want ons hart klopt voor u!

Alle voorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.

Ontdek meer op de website www.onshartkloptvooru.be

ZorgKrachtPlus

Zilvervogel maakt deel uit van ZorgKrachtPlus. ZorgKrachtPlus is een netwerk van 13 woonzorgcentra in West-Vlaanderen, die de handen in elkaar slaan om via samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te kunnen realiseren op vlak van ondersteunende diensten en zorgexcellentie.

 

Volgende organisaties maken deel uit van ZorgKrachtPlus:

 

Meer info over ZorgKrachtPlus: https://www.zorgkrachtplus.be/