Over Zilvervogel

Samenwerkingen

Om de nodige zorg en begeleiding te kunnen aanbieden én om de bewoners kansen te geven om de vleugels uit te slaan werkt Zilvervogel samen met verschillende organisaties:

Zorgnet-Icuro

Zilvervogel is lid van Zorgnet-Icuro vzw, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg aanbieden. Zorgnet-Icuro is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. 

Zorgnet-Icuro speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. Meer info vindt u op www.zorgneticuro.be.

Lokale besturen: Menen, Diksmuide en Lo-Reninge

Vanuit de drie vestigingen worden samenwerking opgezet met het lokaal bestuur. Enkele voorbeelden

  • Zilvervogel Woumen deelt de parking met het nieuw ontmoetingscentrum gerealiseerd door stad Diksmuide. De nabijheid van elkaar zorgt dat er diverse initiatieven en samenwerkingen ontstaan. 
  • Zilvervogel Reninge staat in voor de 24u zorgpermanentie in de serviceflats van stad Lo-Reninge. 
  • Zilvervogel Rekkem werkt ruim 10 jaar samen met IVA Zorg Menen voor de realisatie en uitbouw van het lokaal dienstencentrum Dorpshuis in Rekkem.
Lagere scholen, verenigingen actief in het dorp, …

Per vestiging worden intensieve lokale samenwerkingen opgezet met o.a. de kleuter- en lagere scholen, de verenigingen actief in het dorp, de plaatselijke huisartsen en thuisverpleegkundigen, … 

Actoren actief in de zorgsector

Elke vestiging is verbonden met ziekenhuizen, psychiatrische centra, palliatieve netwerken, zelfstandigen (logopedisten, audiologen), … Via deze samenwerkingen wisselen we informatie en kennis uit en kunnen we beroep doen op hun expertise bij zeer specifieke situaties (bv. nieuwe ontwikkelingen op vlak van wondzorg). Elke vestiging is ook actief in de betrokken eerstelijnszone.