Algemene voorwaarden en privacy

Vzw Zilvervogel kan persoonsgegevens over u verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van vzw Zilvervogel. Vzw Zilvervogel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • uw voornaam en familienaam 
  • uw adresgegevens
  • uw e-mailadres

Waarom heeft vzw Zilvervogel uw gegevens nodig?

Vzw Zilvervogel verwerkt  uw  persoonsgegevens om  contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen contacteren .

Hoe lang bewaart vzw Zilvervogel uw gegevens?

Vzw Zilvervogel bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Vzw Zilvervogel verstrekt uw  persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hosting providers

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van vzw Zilvervogel strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van vzw Zilvervogel  en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. 

Identificatiecookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren om de beheersapplicatie te gebruiken om de website te kunnen bewerken.

Functionele cookies worden gebruikt om die beheersapplicatie goed te kunnen laten werken (waar ben je, wat ben je aan het doen) maar is enkel bruikbaar door beheerders.

Analytische cookies zorgen er voor dat we onze website kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke problemen bezoekers hebben. Zo kunnen we onze website verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze websites wordt verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

Links naar andere websites

Verschillende pagina's van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@zilvervogel.be  
Vzw Zilvervogel  zal zo snel mogelijk, binnen de 30 dagen, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen

Vzw Zilvervogel neemt de bescherming van uw  gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van vzw Zilvervogel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met vzw Zilvervogel via privacy@zilvervogel.be. 

Wijzigingen

Vzw Zilvervogel behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u  het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan hebt u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen.
Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 28/08/2019.

Andere vragen

Hebt u  nog andere vragen over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u  zich  wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via info@zilvervogel.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.

Vzw Zilvervogel is als volgt te bereiken: 
Adres: Dorpplaats 14, 8647 Lo-Reninge

Telefoon: 057/40 90 90
E-mailadres: info@zilvervogel.be