Samen werken we aan onze troeven!

Binnen Zilvervogel maken we gebruiken van Prezo om de kwaliteit van het wonen en leven in onze huizen te verbeteren. Samen met bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers evalueren we diverse domeinen en zetten we verbeteracties op. Enkele voorbeelden van 2019: 

  • Zilvervogel Woumen: aangepaste vragenlijsten voor bewoners zorgen ervoor dat we meer kunnen inspelen op de gewoontes en noden van onze bewoners, werkvergadering voor medewerkers worden anders gestructureerd, dorpsrestaurant is opgestart
  • Zilvervogel Reninge: gebruikersraad wordt voortaan per woonvorm georganiseerd, informatie over de activiteiten   worden ruimer bekend gemaakt, de persoonlijke begeleider (medewerker die extra aandacht schenkt aan een bewoner) wordt hergeïntroduceerd
  • Zilvervogel Rekkem: familieleden krijgen informatie per mail, de persoonlijke begeleider wordt bij elke nieuwe inwoner geïntroduceerd, om bewoners nog beter te leren kennen wordt Mijn verhaal (een uitgebreidere vragenlijst) afgenomen  

 

Uitkijken naar de resultaten van de tevredenheidsmetingen!

In samenwerking met Bing Research worden de vragenlijsten (ingevuld door onze bewoners en hun familieleden) momenteel verwerkt. Begin maart 2020 zitten bewoners, familieleden en medewerkers rond tafel om op basis van de resultaten verbeteracties op te zetten.