ESF: Samen werken aan woonzorg in dialoog

Samen werken aan Woonzorg in Dialoog

Zilvervogel vzw wil aan elke medewerker de mogelijkheid geven om zich maximaal te ontplooien. Dit via het aanleren van nieuwe vaardigheden, bijspijkeren van kennis, ontwikkelen van talenten. Het doel van het opleidingsbeleid is komen tot jobverrijking en jobverdieping. Het opleidingsbeleid is van toepassing op elke medewerker, ongeacht discipline, vooropleiding, leeftijd…  

Om deze doelstelling te realiseren kon Zilvervogel vzw rekenen uit subsidies van het Europees Sociaal Fonds

De uiteindelijke uitkomst van het ESF project is het komen tot een versterkte dialoog met teamleden, bewoners en familie.  Door de aangereikte vormingen wordt de job van de medewerker verrijkt en verdiept en worden de doelstellingen van de vzw bereikt.

Zilvervogel ontvangt financiële steun voor de uitwerking van het project van ESF-Loopbaanbeleid preventief (€ 15.040) en het Vlaamse cofinancieringsfonds (€ 22.559,56).