Zorgkundige mobiele equipe (vervangingscontract - jobtime bespreekbaar)

Zilvervogel Reninge is een ouderenvoorziening binnen Zilvervogel vzw die naast een woonzorgcentrum (107 erkende rusthuisbedden) ook tijdelijke opvang voorziet (3 bedden kortverblijf) en dagopvang voor ouderen in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel. We bieden warme zorg op maat aan ouderen met een fysische zorgvraag, personen met dementie en ouderen met een ernstige psychische zorgnood.

We zijn een organisatie waar sterk wordt ingezet op samenwerking en het kunnen groeien in een positieve en open cultuur. Via kleinschaligheid en nauwe multidisciplinaire samenwerking (verpleging, verzorging, ergo, animatie en schoonmaak) op de woonvormen streven we naar zorg op maat voor de bewoners.

Profiel

  • Samen met de naasten van de bewoner streef je naar warmte en geluk.  Je hebt een warm hart voor ouderen en verleent zorg vanuit het levensverhaal van de bewoner
  • Bij ieder contact ben je attent voor de bewoner
  • Je staat vanuit jouw deskundigheid in voor de realisatie van kwalitatieve totaalzorg en begeleiding van de bewoners.
  • Je werkt nauw samen en je gaat oprecht en open om met de collega’s van de multidisciplinair teams o.l.v. een teamcoach.

Aanbod

  • Een vervangingscontract – idealiter start 2 maanden voltijds, nadien halftijds.  Jobtime is bespreekbaar.
  • Werkomgeving met leerkansen
  • Tijdstip van indiensttreding bespreekbaar
  • Verloning conform de barema's van Zorgnet Icuro met toeslagen voor de avond, zaterdag, zon- en feestdagen, overname relevante anciënniteit, fietsvergoeding en attenties bij belangrijke gebeurtenissen in uw privéleven. 
  • Professionele organisatie met ondermeer aanwezigheid van een elektronisch zorgendossier, ruime expertise inzake dementie, etc.

Interesse

Voor meer info en het indienen van uw cv en motivatiebrief kan u contact opnemen met Jorgen Sijoen, directeur woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge - T  057 40 90 90 – E directie.reninge@zilvervogel.be