Hotelmedewerker 20u/week - november-december 2019

Functie

Zilvervogel Reninge is een ouderenvoorziening binnen Zilvervogel vzw die naast een woonzorgcentrum (107 erkende rusthuisbedden) ook tijdelijke opvang voorziet (3 bedden kortverblijf) en dagopvang voor ouderen in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel. We bieden warme zorg op maat aan ouderen met een fysische zorgvraag, personen met dementie en ouderen met een ernstige psychische zorgnood.

We zijn een organisatie waar sterk wordt ingezet op samenwerking en het kunnen groeien in een positieve en open cultuur. Via kleinschaligheid en nauwe multidisciplinaire samenwerking (verpleging, verzorging, ergo, animatie en schoonmaak) op de woonvormen streven we naar een zorg op maat voor de bewoners.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een hotelmedewerker die in de beschermende woonvorm voor personen met dementie ondersteuning biedt voor het wonen en leven.

Profiel

  • Samen met de naasten van de bewoner streef je naar warmte en geluk.  Je hebt een warm hart voor ouderen en verleent zorg vanuit het levensverhaal van de bewoner
  • Je bent een vertrouwd gezicht voor de aanwezige bewoners en bezoekers in de woonvorm en je staat in voor een gezellig samen zijn. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning op de woonvorm en je ondersteunt de aanwezige bewoners.    Hierbij werk je nauw samen en ga je oprecht en open om met de collega’s van het multidisciplinair team onder leiding van de verantwoordelijke teamcoach.
  • Bij ieder contact ben je attent voor de bewoner

Aanbod

  • Een contract bepaalde duur tot en met december 2019, onmiddellijke indiensttreding.
  • Verloning conform de barema's van Zorgnet Icuro met toeslagen voor de avond, zaterdag, zon- en feestdagen, overname relevante anciënniteit, fietsvergoeding en attenties bij belangrijke gebeurtenissen in uw privéleven. 
  • Professionele organisatie met ondermeer aanwezigheid van een elektronisch zorgendossier, ruime expertise inzake dementie, etc.
  • Jobtime & tijdstip van indiensttreding zijn bespreekbaar

Interesse?

Voor meer info en het indienen van uw cv en motivatiebrief kan u contact opnemen met Jorgen Sijoen, directeur woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge - T  057 40 90 90 – E directie.reninge@zilvervogel.be.