Verantwoordelijke HR ontwikkeling en personeelsadministratie

Functie

Zilvervogel vzw is een groep van woonzorgcentra en assistentiewoningen met huizen te Reninge, Rekkem en Woumen. 

In deze nieuwe functie zal je ter ondersteuning van 3 woonzorgcentra instaan voor:

 • De uitbouw en opvolging van een toekomstgericht HR-beleid
 • Het beheer en uniformisering van de HR-procedures
 • De ondersteuning op vlak van aanwervingen en retentiebeleid
 • De personeelsontwikkeling: loopbaan ontplooiing, VTO, werknemersparticipatie…
 • De opvolging en communicatie omtrent personeelsadministratie en sociale wetgeving i.s.m. het sociaal secretariaat
 • De rapportae en actievoorstellen m.b.t. diverse HR-indicatoren
 • De dagelijkse samenwerking en ondersteuning van de campusdirecteuren en de algemeen directeur

Profiel

Zilvervogel investeert in mensen:

 • Hogere opleiding bij voorkeur aangevuld met een aanvullende HR-vorming
 • Autonoom persoon met minstens initiële ervaring in een HR-functie
 • Enthousiasmerende coach die zelforganisatie en gedeeld leiderschap hoog in het vaandel draagt
 • Innovatief denker en facilitator voor implementatie van veranderingstrajecten in de lokale organisaties
 • Brede interesse voor continue updates op vlak van soft en hard HR 

Aanbod

Zilvervogel biedt kansen:

 • De uitdaging om het volledig HR-beleid uit te werken
 • Een zeer veelzijdige functie in een mensgerichte organisatie
 • Een organisatie met visie en een sterk operationeel management
 • Aantrekkelijke loonvoorwaarden +  diverse voordelen

Interesse?

Interesse? office@verdonckbv.be

Menen: 056 53 11 80

Oostende: 059 26 76 57