Orthopedagoog - met bijzondere interesse voor bewoners met dementie (30.4u - bepaalde duur)

Functie

Zilvervogel Reninge (Zilvervogel vzw) is een ouderenvoorziening  die naast een woonzorgcentrum ook tijdelijke opvang voorziet en dagopvang voor ouderen in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel. We bieden warme zorg op maat aan ouderen met een fysische zorgvraag, personen met dementie en ouderen met een ernstige psychische zorgnood. 

We zetten sterk in op samenwerking en het kunnen groeien in een positieve en open cultuur. Via kleinschaligheid en multidisciplinaire samenwerking (verpleging, verzorging, ergo, animatie en schoonmaak)  streven we naar zorg op maat voor de bewoners. 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een orthopedagoog (30.4u/week - jobtime bespreekbaar).

Profiel

 • Je hebt een warm hart voor ouderen en een bijzondere interesse in de omgang met personen met dementie
 • Je helpt actief mee aan het uitrollen van een visie waarin zinvolle dagbesteding een centrale plaats inneemt in het wonen en leven.
  • Jouw kernopdracht in het multidisciplinair team bestaat erin kwaliteit van leven te verbeteren door bewoners in het dagelijks leven te begeleiden, te stimuleren en te integreren met respect voor het levensverhaal van de bewoner.  
   Om dit te realiseren verwachten we volgende taken:
   o Je focust je als orthopedagoog op volgende aspecten:
         Omgeving (behoud van contact tussen bewoner en omgeving, optimaal thuisgevoel creëren bij de bewoner…)
        Emotionele zorg van bewoner en familie: zorgen dat familie zich gedragen voelt en bewoner zich gezien voelt.
        Dialoog: zorgen dat bewoners en familie zich gehoord voelen, de stem van de bewoner met dementie helpen verduidelijken.... 
        De bewoners helpen een zinvolle dag te beleven (vooral in de leefruimte)
   o Je biedt vanuit jouw expertise dagdagelijks ondersteuning van fysieke zorg bij de bewoners.  Vanuit  observaties help je begeleidingsplannen uit te werken en deze te helpen uitvoeren.  
   o Je ondersteunt en begeleidt hierbij de collega’s van de andere disciplines (hotelmedewerker, verpleegkundige, zorgkundige..) op de werkvloer en tijdens overlegmomenten.
  • Je voert de nodige administratieve taken uit
    

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur
 • Onmiddellijke indiensttreding 
 • Verloning conform IFIC met toeslagen voor de avond, zaterdag, zon- en feestdagen, overname relevante anciënniteit, fietsvergoeding en attenties bij belangrijke gebeurtenissen in uw privéleven.  
 • Werkomgeving met leerkansen en groeimogelijkheden.
 • Een professionele organisatie 
   

Interesse?

Voor meer info en het indienen van uw cv en motivatiebrief kan u contact opnemen met Jorgen Sijoen, directeur woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge – 
T  057 40 90 90 – E    j.sijoen@zilvervogel.be