Afspraken ikv richtlijnen coronvirus

Welke extra maatregelen worden genomen ?

Bezoek is niet langer mogelijk met uitzondering van enkele groepen  

 • Bezoek verloopt via de hoofdingang en is beperkt tot enkele groepen:
  • externe zorgverstrekkers zoals huisartsen, kiné
  • stagiaires 
  • mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)
  • bijkomende uitzonderingen kunnen toegestaan worden door directie bv. bezoek voor palliatieve patiënten

Bent u een mantelzorger en vrijwilliger die instaan voor essentiële ADL-taken? 

 • Wie komt in aanmerking? Een mantelzorg/vrijwilliger die instaat voor essentiële ADL-taken is bijv. familielid die bewoner meehelpt bij een maaltijd of meehelpt bij de zorg,
 • Hoe gaan we te werken? De mantelzorger meldt zich via het algemeen mailadres van het wzc dan worden afspraken gemaakt 

Activiteiten

 • Activiteiten buitenshuis en activiteiten met derden worden geannuleerd

Alertheid voor symptomen 

Aan medewerkers en bezoekers wordt gevraagd om alert te zijn bij symptomen bij zichzelf, bij collega's en bewoners. Bij vastgestelde symptomen worden er bijkomende maatregelen getroffen. Bij een wijziging in de gezondheidssituatie wordt de familie gecontacteerd. 

Was 

Familieleden die instaan voor de was van het persoonlijk linnen van de bewoner kunnen op afgesproken tijdstippen op een vastgelegd plaats de was komen halen/brengen. 

Hoe in contact blijven met de bewoner?

 • Elk familielid kan steeds telefonisch contact opnemen met de bewoner. 
 • We bekijken momenteel ook de mogelijkheden van skype en andere communicatiemiddelen.