ESF: Samen werken aan Woonzorg in Dialoog

Samen werken aan Woonzorg in Dialoog

Zilvervogel vzw stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Dit gebeurt op basis van een behoeftenmeting bij de medewerkers, campus, organisatie. Uit de BING tevredenheidsmeting kwam het luik ‘communicatie’ naar voren als aandachtspunt. Dit werd nog versterkt door de afgelopen periode waarbij COVID-19 aanwezig was in elk huis. Om te komen tot een goeie samenwerking, is communicatie nodig. Vormingen rond communicatie en probleemoplossend denken zijn hierbij ontontbeerlijk, maar ook de efficiënte inzet van ICT tools kan een hulpmiddel zijn in het bereiken van het gemeenschappelijke doel: Woonzorg in dialoog. Inspelen op de wensen en behoeften van bewoners, meer tijd creëren voor de bewoners via leanmanagement wensen we te realiseren met dit ESF project. 

De uiteindelijke uitkomst van het ESF project is het komen tot een versterkte dialoog met teamleden, bewoners en familie.  Door de aangereikte vormingen wordt de job van de medewerker verrijkt en verdiept en worden de doelstellingen van de vzw bereikt.

Zilvervogel ontvangt financiële steun voor de uitwerking van het project van ESF-Loopbaanbeleid preventief (€ 15.040) en het Vlaamse cofinancieringsfonds (€ 22.559,56).