ESF: een warm onthaal voor nieuwe medewerkers

Vanuit ESF (Europees Sociaal Fonds) werden we met Zilvervogel geselecteerd voor het ontwerpen van een onthaal- en inwerktraject bij nieuwe zorg- en verpleegkundigen van februari 2019 tot oktober 2020.

Dankzij dit project engageren we ons om voor Zilvervogel een gestructureerd en goed onderbouw onthaalbeleid op te stellen om vlot nieuwe medewerkers zorg- en verpleegkundigen te verwelkomen. Dankzij het project wordt voor elke nieuwe medewerker binnen Zilvervogel een traject uitgewerkt zodat hij/zij ten volle kan ontplooien vanuit de eigen talenten en interesses. Hierbij wordt ingezet op een  constante ondersteuning  waarbij de nieuwe medewerker een traject bewandelt samen met een mentor-ervaringsdeskundige van Zilvervogel. Tijdens het project wordt het traject uitgestippeld en geëvalueerd. 

Om dit project in goede banen te leiden zijn we bezig met de uitwerking van een overzichtelijke en grondige onthaalbrochure en organiseren we een onthaal- en coachingstraject. Nieuwe medewerkers worden zo goed mogelijk ingelicht over de werking en visie van Zilvervogel, begeleid en opgevangen door enthousiaste huidige medewerkers. Zilvervogel ontvangt financiële steun voor de uitwerking van het project van ESF mensgericht ondernemen (€ 11.623,51) en het Vlaamse cofinancieringsfonds (€ 17.435,26).

“Bij Zilvervogel willen we niet dat onze medewerkers erin gesmeten worden. Net zoals onze bewoners de nodig zorg en aandacht krijgen, verdienen onze medewerkers ook ondersteuning en begeleiding.”