Contact tussen bewoner en familie

De mogelijkheid tot bezoek in het woonzorgcentrum van één vast bezoeker aan een bewoner wordt mogelijk gemaakt in elk huis van Zilvervogel. Een afzonderlijk speciaal ingerichte bezoekersruimte is hiervoor klaar gemaakt. In overleg met bewoner en familie wordt bepaald of hiervan gebruik wordt gemaakt. De startdatum verschilt per woonzorgcentrum afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden. Na twee weken wordt de regeling geëvalueerd. 

 

De andere manieren om contact te onderhouden (babbelbox, raamcontact met of zonder telefonische begeleiding, skypegesprek ...) blijven ook mogelijk.